Mỹ lo ngại hoạt động của Trung Quốc ở căn cứ Campuchia

Thế Giới 1 tháng trước

Mỹ bày tỏ lo ngại các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở căn cứ hải quân lớn nhất Campuchia, sau khi ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc mới.