Đại đội từng tử thủ trước 3.000 phiến quân

Thế Giới 2 tháng trước

158 lính gìn giữ hòa bình Ireland từng kiên cường chiến đấu với phiến quân Cộng hòa Congo đông gấp gần 20 lần suốt 5 ngày vào năm 1961.

Rước dâu bằng nồi nhôm chạy lũ

Thế Giới 1 ngày trước