Những cuộc đàm phán bí mật dẫn tới thỏa thuận tàu ngầm Mỹ - Australia

Thế Giới 2 tháng trước

Các cuộc thảo luận về thỏa thuận tàu ngầm giữa Mỹ, Anh và Australia được cho là đã diễn ra lặng lẽ trong hơn một năm mà Pháp không hay biết.