Thu hoạch hạt sen thu tiền triệu

Thời Sự 3 tháng trước

Quảng Nam - Trồng 4 ha sen trên ruộng lúa bỏ hoang, ông Võ Tấn Sanh ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, kiếm được khoảng 7 triệu đồng từ việc hái đài, bóc hạt bán.