Địa phương kiểm soát đi lại 'mỗi nơi một kiểu'

Thời Sự 3 tháng trước

Chính phủ quy định người dân chỉ bị hạn chế đi lại khi đến từ địa bàn cấp 4, nhưng nhiều tỉnh, thành vẫn kiểm soát người ra vào theo nhiều cách.