TP HCM đề xuất lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển

Thời Sự 3 tháng trước

UBND TP HCM tiếp tục đề nghị HĐND thành phố cho lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến ngày 1/4/2022, chậm 6 tháng so với kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển ở TP HCM

Thời Sự 7 tháng trước

UBND TP HCM đề nghị HĐND thành phố xem xét cho lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến ngày 1/10 - chậm 3 tháng so với kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp.