Hà Nội nghiên cứu tổ chức 14 làn ưu tiên cho xe buýt

Thời Sự 2 tháng trước

Ngoài việc tiếp tục duy trì làn đường ưu tiên tuyến BRT Kim Mã - Yên Nghĩa, từ nay đến năm 2025 Hà Nội tổ chức 9 làn ưu tiên, 5 làn trong giai đoạn 2026-2030.