Quảng Ngãi không hỗ trợ 137.000 lao động tự do

Thời Sự 1 tháng trước

Ngân sách khó khăn, UBND Quảng Ngãi không hỗ trợ tiền cho hơn 137.000 lao động tự do theo Nghị quyết 68, mà dành kinh phí phòng chống dịch.