Mời Đài Loan dự hội nghị, Mỹ tăng thách thức Trung Quốc

Thế Giới 2 tháng trước

Mời Đài Loan dự hội nghị thượng đỉnh dân chủ, Mỹ khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, tăng căng thẳng cho mối quan hệ vừa được hạ nhiệt.