Cuộc thi hoa hậu Pháp bị kiện

Thế Giới 3 tháng trước

Cuộc thi hoa hậu Pháp bị nhóm hoạt động nữ quyền kiện vì yêu cầu tất cả thí sinh phải cao trên 1m65, chưa kết hôn và không có con.