Thế khó của tình báo Mỹ trong điều tra nguồn gốc Covid-19

Thế Giới 3 tháng trước

Tình báo Mỹ khó đưa ra kết luận chắc chắn về nguồn gốc Covid-19, trong khi chính trị có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cuộc điều tra của họ.