Con gái làm toán 800 - 700 = 900, bố chán quá ra giữa đường nằm khóc lóc ăn vạ cho công an bắt

Chuyện Lạ 3 tháng trước

Ai có con đang học cấp 1 sẽ hiểu lòng ông bố này nhé mọi người ơi.