Những cây đào Tết chỉ cho thuê

Thời Sự 1 tuần trước

Hà Nội - Những cây đào Tết cao 4 m, hình dáng đặc biệt được chủ cây rao giá thuê tới hơn trăm triệu đồng.