Chính phủ giữ nguyên cơ cấu 22 bộ, ngành

Thời Sự 1 tháng trước

Chính phủ đề nghị cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ ổn định như khoá XIV với 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.