Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thời Sự 3 tháng trước

Các chốt kiểm soát sẽ có nhân viên y tế, công an, biên phòng để đo thân nhiệt, yêu cầu những người đến và đi làm tờ khai y tế.

Tâm dịch ở Bắc Giang

Thời Sự 1 giờ trước