Thừa Thiên Huế cấp thẻ kiểm soát dịch bệnh có mã QR

Thời Sự 2 tháng trước

Mỗi người dân ở Thừa Thiên Huế được cấp thẻ kiểm soát dịch bệnh có mã QR, giúp kiểm soát lịch trình di chuyển trong giai đoạn dịch bệnh.