Diễn viên 90 tuổi bay vào không gian

Thế Giới 1 tuần trước

Mỹ - William Shatner, diễn viên trong loạt phim Star Trek, trở thành người cao tuổi nhất bay vào không gian, khi thực hiện hành trình trên tàu của Jeff Bezos.

Trung Quốc khoe pháo phòng không 11 nòng

Thế Giới 3 tuần trước