Đại sứ Mỹ tiết lộ điều tâm đắc và tiếc nuối trước khi rời Việt Nam

Thế Giới 5 ngày trước

Đại sứ Kritenbink chia sẻ đã có hơn ba năm "tuyệt vời" khi làm việc tại Việt Nam, nhưng tiếc vì chưa được đi thăm hết mọi miền đất nước trước khi hết nhiệm kỳ.

Nạn 'bác sĩ ma' ở Hàn Quốc

Thế Giới 4 giờ trước

Hòn đảo tôn thờ Hoàng thân Philip

Thế Giới 3 giờ trước