Trộm tro cốt nữ streamer để môi giới 'âm hôn'

Thế Giới 4 ngày trước

Trung Quốc - Tro cốt của La Miêu Tiểu Tiểu Tử, nữ streamer tự tử, bị nhân viên đài hóa thân tráo và tìm cách bán cho người muốn làm "âm hôn".